Klausimai apie tikėjimą (video). Ar Šventasis Raštas yra Tiesa, jei ne viskas, kas jame parašyta yra teisinga?

Ar Šventasis Raštas yra Tiesa, jei ne viskas, kas jame parašyta yra teisinga?
 
[youtube]http://youtu.be/QRokdgWs1FU[/youtube]
 
kun. Algirdas Akelaitis yra Šv. Rašto dėstytojas, VDU kapelionas.