Kokios lenktynės ir koks finišas

kaledosMūsų miestuose ir kaimuose jau puošiamos eglutės, spindi šventiniai žiburiai, prekybos centruose netyla Kalėdų giesmės. Televizija reklamuoja bankų paskolų paslaugas. Viskas aplinkui stengiasi sužadinti mūsų pojūčius ir atitraukti nuo to, kas svarbiausia – nuo pasiruošimo susitikti su ateinančiu Jėzumi. Galiausiai nutinka taip, kad laukiame ne Kūdikio Jėzaus, o kepto karpio, eglės ir dovanų. Adventas tampa lenktynėmis, bėgiojant iš vienos parduotuvės į kitą. Tokiame kontekste girdime Jėzų tariant žodžius: „Budėkite ir melskitės.“
Jėzus mus švelniai įspėja: „Jeigu nori pasiruošti Kalėdoms, t. y. Viešpaties Gimimo dienai, įeik į savo širdį, užmerk akis prieš visokius gundymus ir atrasi ten pasaulį, apie kurį nieko iki šiol nežinojai.“ Iš vienos pusės atrasi ten savo troškimų bei ilgesių pasaulį. Jis tave sužavės ir nustebins. Kita vertus, atrasi ir savo silpnybių, nuodėmių bei skurdo pasaulį. Jis gali tave išgąsdinti.
Nebijok. Šios patirties dėka suprasi, kaip iš tiesų tavo širdis trokšta Dievo. Dievo, kuris ne tik nuramins tavo troškimus, bet ir supras tavo silpnybes bei turės galią jas pagydyti.
Paprastai galima sakyti, kad pasiruošti Kalėdų iškilmei reiškia imti ilgėtis Dievo. Tai kartoti drauge su psalmės žodžiais: „Tu mane lavink – juk Tu esi mano Gelbėtojas ir Dievas.“
Galbūt tarp mūsų dar yra tų, kuriuos gąsdina ateinančios Kalėdos. Galbūt yra žmonių, kurie savęs klausia: „Kodėl turėčiau sėdėti prie stalo tris dienas? Vien tam, kad po to kamuotų pilvo skausmai? Arba kodėl reikia būti geram savo artimiems tik kartą per metus?“
Jeigu panašios mintys sukasi tavo galvoje, tai ženklas, jog tavo dvasiniai radarai dar nesugedę. Tai gera vaisingo pasiruošimo Kalėdoms pradžia . Tačiau nesustok čia. Ženk dar vieną žingsnį. Įsiklausyk į Dievo Žodį. Apsispręsk laukti Jėzaus budėdamas ir melsdamasis. Šiam tikslui yra skirtos Advento rekolekcijos bei geri pasiryžimai.
Tuomet ateinančios Kalėdos bus kitokios. Kai leisi Jėzui įeiti į tavo širdį, įeiti į tavo troškimų pasaulį, atskleisi Jam savo širdies skurdą, tada tai, kas atsitiko prieš 2000 metų Betliejuje, bus skirta ir tau. Tada patirsi džiaugsmą ir vidinę laisvę, kurią patyrė piemenys prie ėdžių. 
Tikiu, kad niekas iš mūsų nepraleis Dievo jam teikiamo šanso. Tikiu, kad šios šventės netaps proga dar truputį paauginti riebalinį audinį ant savo šonų ar įbristi į skolas, bet kad tos šventes taps tikra Dievo Gimimo mūsų gyvenime bei širdyje švente.
 
Br. Marius Marija FGM