Marija – moters įkvėpėja

MarijaKeliaudami po Lietuvą, mes galime pamatyti, kad maždaug trečdalis bažnyčių dedikuotos Marijos garbei.
Kiekvienas katalikas žino, kad Marijos garbei kalbamas rožinis. Galbūt todėl žmonėms tarsi savaime aišku, kad Marija yra gerbiamas asmuo. Uždavus klausimą, kodėl Marija garbinama, dažnas žmogus sutrinka. Marija yra ne tik Jėzaus motina, bet taip pat ir pavyzdys kiekvienam žmogui, o ypač moteriai.
Pirmiausia, Marija yra pavyzdys savo tikėjimu ir pasitikėjimu Dievu. Ji nuolatos klausia ir ieško Dievo valios. Būdama žmogumi ji neviską žinojo, tačiau turi tvirtą pasitikėjimą Dievu. Kai Viešpaties angelas apreiškė jai Jėzaus gimimą, ji klausė, kaip tai atsitiks. Tuo pačiu Marija ištarė Dievui tikėjimo žodį „tebūnie“. Šis atsidavimas Dievo valiai lydėjo Mariją visą gyvenimą. Marija tampa pavyzdžiu moterims tuo, kad savo moterišku jautrumu ieško, ko Dievas iš jos trokšta.
Marija ne tik kartą klausė Dievo valios, bet nuolatos nori suprasti savo pašaukimą. Jėzui gimus, apsilanko piemenys giedodami, tuo tarpu Marija, kaip evangelistas Lukas užrašys: „ji domėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė savo širdyje“ (Lk 2, 19).
Šiuo atveju Marija yra pavyzdys moterims to, kad tikriausi ir gražiausias žmogaus polėkis yra atrasti, ko Dievas nori iš asmens gyvenimo. Ieškojimas ir suradimas tai, ko Dievas nori žmogų daro laimingą, nes tai pripildo giliausius žmogaus polėkius.
Kanos vestuvėse Marija parodė, koks gali būti veiksmingas kreipimasis pagalbos į Dievą. Ir danguje ji nepaliauja prašiusi savo Sūnaus, ji Jam perteikia mūsų prašymus su tokiu motinišku rūpestingumu, kokį parodė Kanos jaunavedžiams. Kanoje Marija tikėjo, kad Jėzus padarys stebuklą, todėl Ji paprasčiausiai tarė: „Darykite, ką tik jis jums lieps“ (Jn 2, 4–5). Ar Marija tikėjo galinti pakeisti Jėzaus nuomonę? Tikriausiai. Ji buvo atkakli ir itin pasitikėjo Jėzumi. Ji taip gerai Jį pažino, kad numanė, jog Jis išklausys jos prašymą.
Marija praėjo ne tik ieškojimą, bet ir kančią. Tačiau kančioje ji išliko ištikima, atsiduodanti Dievo valiai. Marija stovėjo po Jėzaus kryžiumi jo kančioje ir tapo visų mūsų motina, kai Jėzus mylimam mokiniui Jonui tarė: „Štai tavo motina“. Pati kraupiausia diena, kai Jėzus buvo nukryžiuotas. Tądien Mariją apėmė baisi baimė, kad ji prarado savo Sūnų. Tačiau kiekvieną akimirką Marija tyliai širdyje mąstydavo, ką visi tie įvykiai reiškia.
Mamos yra gavusios iš Dievo ypatingai gražią dovaną jausti vaiką. Jos nori apsaugoti savo vaikus nuo pavojų, todėl vaikams praaugusioms darosi sunku paleisti savarankiškam gyvenimui. Marijos pavyzdys moko motinas visiškai paleisti savo vaikus ir pasitikėti Dievo globa: Dievas geriausiai žino, ko vaikui reikia. Tad suaugus vaikui, gražiausias galimas mamos palydėjimas gyvenime yra malda.
Marijos giesmė „Magnicat“ bene geriausiai iš visų Evangelijos vietų atskleidžia, kokia buvo Marijos malda. Marija, išgirdusi, kad jos nevaisinga pusseserė Elzbieta laukiasi vaikelio, išsiruošė jos aplankyti. Moterims susitikus, kūdikis Elzbietos įsčiose šoktelėjo iš džiaugsmo, ir Elzbieta pasveikino Mariją, labiausiai palaimintą tarp moterų (plg. Lk 1, 39–45). Marijos jaudulys dėl visų įstabių įvykių, vykusių joje ir jos aplinkoje, prasiveržė šia nuostabia malda – gyriumi ir padėka Dievui, darančiam tokių įstabių dalykų. Ši giesmė yra pripildyta gražaus gyvo ir gilaus pasitikėjimo Dievu joje atsispindi ir visa Senojo Testamento žmogaus kelionė Kūrėju.
 
MANO SIELA ŠLOVINA VIEŠPATĮ, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju, nes jis pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę.
Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man Viešpats, ir šventas yra jo vardas!
Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso.
Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido išdidžios širdies žmones. 
Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius. 
Alkstančius gėrybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia.
Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą, kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams – Abraomui ir jo palikuonims per amžius. (Lk 1, 46–55)
 
kun. Petras Tverijonas