Motinos Teresės iš Kalkutos kasdienio gyvenimo aštuonių dalių planas su Wayne Dyer papildymais

„Nuo sumaišties ramybės link“Mother-Teresa
 
Žmonės dažnai elgiasi neišmintingai, nelogiškai ir egocentriškai.
• Vis dėlto – atleiskite jiems.
 
Širdies atlaidumas – labai svarbi savybė. Pastebėję žmogų netinkamai elgiantis atsispirkite jo įtakai, neleiskite apkrėsti savosios aplinkos, tyliai siųskite jam palaiminimą, bet patys neprisidėkite prie jo darbų. Atleisdami jūs tampate neįvaikiami blogiui.
 
Jei esate geri, jus gali apkaltinti savanaudiškumu ir slaptais kėslais.
• Vis dėlto – būkite geri.
 
Jeigu nekreipsite dėmesio į kaltinimus, netapsite pikti, neduosite atkirčio, neužgausite. Būkite geri ne dėl kitų nuomonės, bet todėl, kad tokie esate.
 
Jei jums sekasi, įsigysite ir netikrų draugų, ir mirtinų priešų.
• Vis dėlto – tegul jums sekasi.
 
Pasaulyje gausu žmonių tik ir ieškančių galimybės susierzinti. Bet kokia jūsų sėkmė – tam puiki proga. Bet nieko nekeiskite ir visą dėmesį sutelkite į tai, kas tikrai yra jūsų dieviškasis tikslas. Jei taip elgsitės, aukštesnioji jėga jus parems ir apdovanos tuo, ką kiti pavadins sėkme.
 
Jei esate dori ir nuoširdūs, žmonės gali jus apgaudinėti.
• Vis dėlto – būkite dori ir nuoširdūs.
 
Kol žinote, jog esate dori ir nuoširdūs, niekas nesudrums jūsų vidinės ramybės. Jūsų sąžiningumas gali paskatinti žmones pabandyti jumis pasinaudoti. Bet jūs netapsite auka, nes jūsų vidinė ramybė yra stipresnė.
 
Tai, ką statėte metų metus, kažkas gali sugriauti per vieną naktį.
• Vis dėlto – statykite.
 
Nedirbkite darbo taip, tarsi jums rūpėtų vien jo rezultatai. Tiesiog dirbkite, nes darbu išreiškiate savąjį tikslą. Kūryba, darbas tėra priemonės išreikšti save. Viskas, kas sukurta materialiame pasaulyje, galų gale išnyks. Kurkite nebijodami, kad kūrinių nebeliks, nes jau vien kūryboje pasireikš jūsų amžinoji dvasia.
 
Jei surasite ramybę ir laimę, žmonės gali jums pavydėti.
• Vis dėlto – būkite laimingi.
 
Kelio į laimę nėra. Laimė ir yra kelias. Jei jūsų egzistavimo esmė yra kitų žmonių nuomonė, tai jie yra ir jūsų laimės kalviai. Laimė slypi darbe. Laimės negausite nei iš nieko, nei iš niekur; jūs patys suteikiate ją žmonėms ir kiekvienam gyvenimo įvykiui. Gal žmonės jums pavydės, ieškos ydų, išgalvos siaubingus dalykus; kaip ten bebūtų, visados galite pasirinkti laimę. Tvirtu pasiryžimu, savo spinduliuojančiu džiaugsmingumu jūs pamažu įveiksite ir pavydą, ir apkalbas, ir pyktį.
 
Gerus jūsų darbus žmonės rytoj tikriausiai pamirš.
• Vis dėlto – darykite gerus darbus.
 
Kaip ir laimė, geri darbai yra jūsų nematomos dvasinės esmės išraiška. Skleiskite gėrį ne dėl pagyrimo, ne dėl pagarbos. Jei net visą gyvenimą neišgirsite žodžio „ačiū“, vis tiek elkitės taip, kaip jums liepia širdis iš pačių dvasios gelmių, kur karaliauja meilė, gerumas, sielų bendrumas. Dvasia ragina išreikšti širdies polėkį. Dovanokite meilę ir gėrį tik dėl to, kad tai yra jūsų būtybės esmė.
 
Atiduokite pasauliui tai, ką turite geriausia, ir  jis vis tiek reikalaus dar daugiau.
• Vis dėlto – atiduokite tai, kas jumyse geriausia.
 
Geriausia – tai jūsų puikiausioji, švenčiausioji savastis. Tai visų problemų sprendimo šaltinis. Dovanokite pasauliui savąją dvasią, nelaukite jokio atlygio už pastangas, ir jūsų vidinė ramybė taps vis skaidresnė.

Matote, galiausiai viskas yra tarp jūsų ir Dievo; tai niekados nėra tarp jūsų ir jus supančios aplinkos.