Polemika su horoskopais

Zodiac_mtskhetaŽvaigždės pakreipia žmonių likimus. Ir tos žvaigždės mums, katalikams, yra šventieji, ypač šventieji apaštalai. Kiekvieno jų pavyzdys įkvepia ir padeda kreipti savo likimą link Dievo siekiant šventumo. Tegul ateinančiais metais Jūsų tikėjimo ženklu (ne zodiako) būna kuris nors iš apaštalų, kurių yra dvylika – lygiai kiek ir mėnesių.
 
Sausis – apaštalas Petras. Tegul kitais metais jūsų tikėjimas būna toks tvirtas kaip uola, o jūsų gyvenimas tetampa tikru tikėjimo į Dievą išpažinimu, liudijimu aplinkiniams.
 
Vasaris – apaštalas Andriejus. Linkime kitais metais iš naujo arba gal net pirmąjį kartą išgyventi savo pašaukimą, nes Andriejus buvo pašauktas pirmasis iš apaštalų.
 
Kovas – apaštalas Jokūbas (Zebediejaus sūnus). Sis apaštalas buvo didis piligrimas, todėl linkime kitais metais sudalyvauti piligriminėje kelionėje, gal net pačiame Jokūbo kelyje.
 
Balandis – apaštalas Jonas. Linkime kitais metais jums pamišti iš meilės Jėzui, kad nieko taip labai nemylėtumėte ir netrokštumėte kaip paties Dievo.
 
Gegužė – apaštalas Pilypas. Linkime jums kitais metais uolaus apaštalavimo dvasios, kad savo artimiesiems kūrybingai ir suprantamai skelbtumėte Evangeliją ir atverstumėte ne vieną žmogų.
 
Birželis – apaštalas Baltramiejus. Linkime kitais metais nepristigti drąsos liudijant bei laikantis savo tikėjimo ir uoliai jį skelbti savo kasdienėje aplinkoje.
 
Liepa – apaštalas Matas. Tegul kitais metais, kaip apaštalas Matas, nebijosite palikti visko kas dar trukdo jūsų santykiui su Dievui, sekimui paskui Jį ir augimui šventume.
 
Rugpjūtis – apaštalas Tomas. Tegul naujaisiais metais vis dažniau jausite, kad Dievas yra šalia jūsų, net kai negalite Jo pamatyti. Linkime jums pastebėti daug Dievo ženklų savo gyvenime, išvysti Jo mylinčios rankos veikimą.
 
Rugsėjis – apaštalas Jokūbas (Alfieįaus sūnus). Linkime paskatintiems šio apaštalo pavyzdžio siekti ekumenizmo bei taikos ir perskaityti Jokūbo laišką, kuriame rašoma, kad tikėjimas be darbų yra negyvas (Jok 2, 26). Tenepristigsite kitais metais gyvo tikėjimo!
 
Spalis – apaštalas Judas Tadas. Apaštalas Judas Tadas dažnai painiojamas su Jėzų išdavusiuoju apaštalu Judu Iskarijotu, todėl linkime jums kitais metais dar labiau išgryninti savo pasaulėžiūrą, kad tikėjimo dalykuose būtumėte aiškiai apsisprendę ir tvirti.
 
Lapkritis – apaštalas Simonas (kanaanietis). Jis uoliai kovojo prieš savo meto burtininkus ir raganius – dėl to tapo kankiniu. Linkime kitais metais jums būti akyliems ir įvardyti tikėjimui pavojingus ezoterinius dalykus, kurie supa jus jūsų aplinkoje.
 
Gruodis – apaštalas Motiejus. Tegul naujaisiais metais sieksite dar labiau supanašėti su Kristumi ir savo aplinkoje uoliai bandysite visa atnaujinti Kristuje!
 
Parengė klier. Gabrielius Šatkauskas
Vilniaus kunigų seminarija