Prašyti gilaus gėrio, maldos ir pasninko troškimo

  • Maldos pradžioje patikėsiu Dievui visas gavėnios dienas, kurias dar kartą gaunu iš Jo. Sužadinsiu gilų atsivertimo troškimą. Klausiu Jėzaus, ko jis laukia iš manęs per šį laikotarpį?
  • Jėzus man duoda tris atramos taškus tam, kad tinkamai išgyvenčiau permainų laiką: tai gailestingumo darbai, malda ir pasninkas. Kokią vietą jie užėmė ligšioliniame mano gyvenime? Kurį iš jų dažniausiai praktikuoju, o kurį labiausiai apleidžiu?
  • Karštoje maldoje prašysiu Jėzaus, kad padėtų man permąstyti tris prisimintas gavėnios vertybes bei uždegtų mane troškimu atnaujinti jas savo gyvenime.
  • Jėzus „padeda man ant širdies“ slaptą gėrio darymą. Tėvas visa mato. Kiekvienas meilės darbas, nors ir labai paslėptas, yra Jam matomas. Kokios mintys bunda manyje, kai galvoju apie Tėvą, kuris visa mato?
  • Ką galiu pasakyti apie savo širdies pastabumą stokojančiųjų atžvilgiu? Kokiuose geruose darbuose esu užsiangažavęs? Ar yra tokių darbų, kuriuos rimtai apleidžiu?
  • Jėzus trokšta pamilti mane asmeninėje maldoje. Kviečia mane, kad atrasčiau savo  „meditacijos kambarėlį“ ir mokinčiausi melstis „be žodžių gausybės“.
  • Ar turiu savo mėgstamiausią maldos vietą? Kaip artima man yra malda išgyventa tyloje, adoracijoje, kontempliacijoje?
  • Jėzus atkreipia mano dėmesį į pasninko vertingumą. Pagalvosiu, kokio pasninko trokštu laikytis per artimiausias keturiasdešimt atgailos dienų. Savo laikyseną patikėsiu Jėzui, kartodamas: Jėzau tai darau iš meilės Tau ir Tėvui!
Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS