Priartėjo Rožinio mėnuo

Spalio mėnuo, kuris liaudies pamaldumo tradicijoje ypatingai skirtas Švč. Mergelei Marijai. Pagerbdami Dievo Motiną tikintieji visame pasaulyje spalį kalba Rožinį – maldą, kurioje kartu su Mergele Marija, tarsi jos akimis, kontempliuojami svarbiausi Kristaus gyvenimo slėpiniai.
Šių metų spalio mėnesį taip pat sukaks 10 metų nuo palaimintojo Jono Pauliaus II apaštališkojo laiško Rosarium Virginis Mariae, kuriuo tradicinė trijų dalių Rožinio malda, susidedanti iš džiaugsmo, skausmo ir garbės slėpinių, papildyta dar viena dalimi – šviesos slėpiniais, kuriuose apmąstoma Jėzaus viešoji veikla Palestinoje nuo Krikšto Jordane iki Paskutinės vakarienės. Rožinio maldą reformavusį dokumentą Jonas Paulius II paskelbė 2002 m. spalio 16 d.
„Rožinis yra kontempliavimo ir tylos malda, – taip prieš keletą metų apie šią maldą kalbėjo popiežius Benediktas XVI. Iš šalies žiūrint, gali atrodyti, kad tai daugiažodžiavimas, sunkiai suderinamas su meditavimui būtina tyla. Tačiau iš tiesų, „Sveika Marija“ kartojimas neišblaško vidinės ramybės, bet ją dar labiau sutelkia, panašiai kaip psalmių kalbėjimas Valandų liturgijoje. Rožinio malda susideda iš biblinių elementų. Jų kontempliavimą dažnai palydi ir atitinkamos Šv. Rašto ištraukos skaitymas. „Tėve Mūsų“ malda suteikia Rožiniui vertikaliąją dimensiją. Rožinį kalbantis žmogus sūniškai, Kristaus pavyzdžiu, kreipiasi į Dangaus Tėvą. „Sveika Marija“ maldos pirmoji dalis yra žodžiai, paimti iš Evangelijos, o antrąja dalimi mes kreipiamės į Mariją ir išpažįstame, jog tikime tuo ypatingu vaidmeniu, kuris jai buvo skirtas Dievo planuose“.