Šv. Jonas Krikštytojas: Kristui augti, o man – mažėti

Jonas KrikštytojasTai šv. Jono Krikštytojo žodžiai, kurie nusako jo gyvenimo programą ir kurie tinka jo gimimo šventei, švenčiamai ilgiausią metų dieną, nuo kurios dienos ima trumpėti. Po Kristaus Gimimo šventės, Kalėdų, dienos ima ilgėti. Tokiu būdu Bažnyčia Jono žodžius įprasmina visais metais, laiko būdu.
Koks reikšmingas ar susireikšminęs žmogus būtų, jo gyvenimas ir svarbumas ilgainiui nuslopsta ir baigiasi. Tuo tarpu Kristaus atneštoji Dievo Karalystės plečiasi ir užviešpataus, nes jis atėjo laimėti.
Šių dienų žmogus yra per daug susireikšminęs, o Jonas skelbė, jog žmogui reikia būti kukliu ir nuolankesniu, mokėti nusižeminti ir prieš Dievo galybę, ir prieš kitą žmogų. Taip atsiranda būtina sąlyga išlaikyti draugišką, susiklausančią ir darnią visuomenę. 
Jonas Krikštytojas buvo griežtas asketas, didis moralės mokytojas, savo gyvenimo būdu protestavo prieš pasaulietinį šėlsmą ir puikybę, kritikavo karaliaus Erodo palaidumą. Neatsitiktinai Jono pagerbimas Joninėse, pagoniškos Rasų šventės metu, nurodo krikščionybės požiūrį į pagonybės šėlsmą, priešingą savitvardos, dorovės, blaivumo kultūrai.
Didžiausia klaida yra simpatizuoti pagonybei, baltų religijai, kurią iš menkų fragmentų bando atkurti neopagonys. Mintimis grįžus prieš tūkstantį metų Lietuvos teritorijoje rastume ne išsimaudžiusį, nusiskūtusį, išsimiegojusį ir taikų baltą.
Kristui augti ir žmogui mažėti – nereiškia, jog žmogus pamirštamas. Kur skiriama derama vieta Dievui ir kur jo malonė veikia, ten žmogus nebūna pažemintas. Kristaus šventieji nebuvo degradai, priešingai, – pažiba, o jo priešai, kaip taisyklė, – buvo didžiausi žmonijos piktadariai.
Mūsų tauta užaugo dėka Kristaus ir jo Bažnyčios, todėl atmetus krikščionišką pasaulėžiūrą ir  vertybes, laukia niūri pagoniška tikrovė, kurią iš esmės valdė demoniškas veikimas. Krikštu ir tikėjimu išvaduoti iš velnio valdžios ir gavę Dievo vaikų garbę nedrįskime švęsti pagoniškų Rasų su erodišku šėlsmu. Tai būtų didelis dvasinis ir civilizacinis žingsnis atgal.
 
kun. O. P. Volskis