Tėve mūsų…

Pater nosterŠv. Mato Tėve mūsų” turi 7 prašymus, o Šv. Luko – tik penkis. Biblijoje skaičius 7 visada turi simbolišką tobulybės reikšmę. Tėve mūsų” – malda su septyniais tobulais prašymais.
Bažnyčia vartoja Šv. Mato vertimą, nes jis daugiau išvystytas ir užbaigtas. Tai – Pamokslo ant Kalno” turinys ir dalis Jėzaus mokymo kaip reikia melstis. Viešpaties malda yra paprasta malda, bet turi gilią prasmę. Apie ją daug knygų parašė Šventieji.
Esame taip įpratę kalbėti Tėve mūsų” (vienintelę maldą, kurią pats Jėzus mus išmokė), kad dažnai nepagalvojame ko prašome iš Tėvo. Pirmuose trijuose Tėve mūsų” prašome garbės Tėvui; kituose keturiuose – prašome sau.
  1. prašyme Teesie Šventas Tavo Vardas” – pripažįstame, kad Dievo Vardas yra Šventas ir meldžiamės, kad Jis būtų garbinamas mumyse ir visame pasaulyje. Dievo Vardas Šventas. Negalime Jo vartoti veltui ir netinkamai!
  2. prašyme Teateinie Tavo Karalystė”, prašome, kad klestėtų Dievo Karalystė mūsų gyvenime ir galutiname Kristaus atėjime.
  3. prašyme Tebūnie Tavo valia, kaip Danguje taip ir žemėje” – prašome, kad mūsų valia būtų sujungta su Dievo Tėvo ir Jo Sūnaus valia, kad vykdytume Dievo Išganymo planą visam pasauliui.
  4. prašyme Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien” – kasdien prašome maisto ne vien tik mūsų kūnui, bet ir sielai, ir, žinoma, svarbiausio valgio – Eucharistijos, palaikančios ir maitinančios mus.
  5. prašyme Ir atleisk mums mūsų nuodėmes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams” – maldaujame Dievo pasigailėjimo. Kai norime atleisti mums nusidėjusius, neretai būna sunku. Tėve, atleisk man tada, kai aš atleisiu kitiems. Turime suprasti, kad atlaidumas nėra jausmas, bet mūsų valios veiksmas. Kartūs prisiminimai gali būti neužmirsti, skaudūs praeities jausmai dar jaučiami. Bet, jei mūsų valia yra atleisti, tai tas veiksmas tikrai iš mūsų pusės yra įvykęs. Šv. Chrysostomas sako: Negalime vadinti Dievą, mūsų Tėvu, jei rimtai jaučiame savyje užkietėjusią širdį. Jei taip yra, vadinasi, negyvename mūsų dieviškojo Tėvo gerumo Dvasioje”.
  6. prašyme: Ir neleisk mūsų sugundyti”, – prašome Tėvo neleisti mums eiti keliu, vedančiu į nuodėmę, prašome supratimo atpažinti gyvenimo paslaptis ir jėgas.
  7. prašyme: Bet gelbėk mus nuo pikto” – prašome Tėvo parodyti mums nugalėtą Šėtoną, prašome suteikti mums ramybės ir ištvermės, laukiant Kristaus atėjimo su galutine nuodėmės ir mirties pergale.
Tėve Mūsų” – paprasta, bet labai sudėtinga malda. Šv. Tomas Akvinietis vadina ją Idealia, tobula malda”, nes pats Jėzus ją mums davė. Viešpaties maldoje yra įtrauktas pagrindinis Šv. Evangelijos turinys.”
 
Paruošta pagal kun. Joseph M. Soranno pamokslą