Tu – mano kelrodis!

Viskam yra metas, ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas po dangumi. (Mk 3, 1)

10695411_780399112020352_1005904350_nSpalio 5 – oji – tarptautinė mokytojų diena. Visos tautos bažnyčiose meldžiasi už mokyklas ir mokytojus.
Šia diena išskirtinai norima atkreipti dėmesį į lemiamą mokytojų vaidmenį asmenybės formavimui, būsimosios kartos vystymosi raidai. Siekiama sutaurinti mokytojo profesiją ir išlaikyti atitinkamą pagarbą jai.
Kiekvieno mokytojo misija yra susijusi tiek su asmeniu, tiek su Valstybės ateities formavimu. Juk tai, ką įskiepysime jaunam vaikeliui, tą savo žinių bagaže jis neš visą likusį gyvenimą.
Mažas žmogus užauga, įgyja specialybę ir galop ateina ta diena, kai nuo jo sprendimų priklauso daugybės žmonių likimai.
Mokytojai (pedagogai, katechetai, lektoriai, vadovai ir kt.), būkite atsakingi tardami kiekvieną žodį, nes jis – tas Žodis – pasėjamas vaiko širdin lyg sėkla, iš kurios išauga daigas gyvenimui. Nuo vieno ištarto lemiamo sakinio gali visiškai pasikeisti mažo žmogaus nuomonė vienu ar kitu klausimu. Tark Žodį atsakingai pasvarstęs!
Juk nesėjame javų, kurie yra suplėkę ar perdžiūvę?.. Juk saugome kiekvieną grūdą derlingai žemei.
Saugok Žodį savo lūpose, Mokytojau!
Teskamba jis taip, kad Tau išliktų pagarba, o mokiniui, kaip derlingai žemei, beliktų auginti gilią, prasmingą mintį. „Kiekvienas mokinys bus gerai išlavintas, jei bus kaip mokytojas.“ (Lk 6, 40)
Nejučiomis prabėgs metai, užaugs vaikai. Tu išliksi tas pats žmogus, Mokytojau, o mokinys, prisilietęs prie Tavo Mokymo, taps kitu – Tavo suformuotu žmogumi, kuris valdys įmonę, šalį, rūpinsis savo šeima. Ar matai, kiek atsakomybės glūdi Tavo Mokyme?..
Mokytojų diena labai tinkama trumpam sustoti ir apgalvoti naują strategiją, kaip naujai laimėti žmogaus širdį, kad į ją galėtum įdėti prasmingą žinią gyvenimui. Juk Tu, Mokytojau, esi Pažinimas!Mylėkite ir darykite gera nieko nesitikėdami.“ (Lk 6, 35)
Mokytojau, Tavo darbas – nuolatinės gyvenimo ir gerumo pamokos, tegul šioje mokslo ir žinių knygoje, būna nedaug, bet tikrai prasmingų eilučių!
 
Jūratė TC, Jonavos šv. apaštalo Jono parapija