2 proc. parama Vievio šv. Onos parapijai

Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusiems parapiją 2 % savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Mums labai reikia Jūsų palaikymo ir paramos, todėl kviečiame ir šiemet pasinaudoti įstatymo suteikta teise ir dalį (iki 2%) sumokėto GPM skirti parapijai Vievio šv. Onos parapijai.

PRAŠYMO PILDYMAS INTERNETU

 • Paprasčiausias būdas – užpildyti FR0512 versija 03 formą internetu. Reikia savo internetinės bankininkystės pagalba prisijunti prie Valstybinės mokesčių inspekcijos EDS (Elektroninio deklaravimo sistemos) ir užpildyti FR0512_3 formą.
 • Nuoroda toliau, kai įeinate į savo sąskaitų aptarnavimo lauką: e-paslaugos → VMI deklaravimo sistema → EDS → Paramos skyrimas → Forma pildymui (0512 v.3)
 • Prašymo formą FR0512 (3 versija) skirtą spausdinimui, pildymui kompiuteriniu būdu ar pildymo isntrukciją galite rasti VMI interneto svetainėje.

PRAŠYMO PILDYMAS RANKA

 • Atsispausdinkite paruoštą formą FR0512 v.3
 • Pildant ranka naudokitės juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu.
 • Rašykite didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis.
 • Skaičiai ir raidės turi būti tiksliai įrašyti į jiems skirtą laukelį, nepažeidžiant linijų.
 • Brūkšneliai tarp raidžių ir skaičių rašomi atskirame langelyje.
 • Užpildytą ranka formą nuneškite į artimiausią Jums VMI skyrių. Su savimi turėti asmens dokumentą.

FORMOS FR0512 LAUKELIŲ PILDYMAS

Valstybinės mokesčių inspekcijai teikiant paramos prašymą reikia užpildyti šiuos formos FR0512 laukelius:

 • laukelis 1 – įrašykite savo asmens kodą;
 • laukelis 2 – įrašykite savo telefono numerį (kodą ir numerį)
 • laukelis 3V – įrašykite savo vardą
 • laukelis 3P – įrašykite pavardę
 • laukelis 4 – įrašykite savo gyvenamąją vietą (gatvė, namo ir buto nr., miesto ar kaimo pavadinimas, rajono pavadinimas)
 • laukelis 5 – įrašykite mokestinį laikotarpį (pvz.: 2016)
 • laukelis 6S – uždėkite „X“, tai reiškia, kad paramą skirsite ne politinei partijai
 • laukelis 6A – nepildyti
 • laukelis E1 – įrašykite 2
 • laukelis E2 – įrašykite paramos gavėjo įmonės kodą: 191242886
 • laukelis E3 – nepildyti
 • laukelis E4 – įrašykite 2,00 ar kitą dalį (iki 2 proc.), jei skiriama kelioms viešosioms įstaigoms
 • laukelis E5 – turi būti užpildomas, jei pajamų mokesčio dalį pageidaujama skirti ilgiau kaip vienerius metus, bet ne daugiau kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų.

Pavyzdžiui, jeigu norite paskirti už visus 5 metus (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 m.), tai pakaks pateikti tik vieną šių metų prašymą, kurio E5 laukelyje yra įrašyti 2020 m. Atsižvelgiant į tokį prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervedama nuo 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 m. mokestinių laikotarpių pajamų, todėl 2017–2020 m. laikotarpio prašymų gyventojui teikti nereikės.

 • Formos apačioje pasirašykite ir parašykite savo vardą bei pavardę

Piniginę paramą parapijai taip pat galite pervesti į parapijos banko sąskaitą:

Vievio šv. Onos parapija
Ežero g. 9, Vievis
Įmonės kodas 191242886
Sąsk nr. LT 897300010083415059
Banko kodas 73000
Bankas „Swedbank“ AB
Mes visuomet dėkojame Dievui už jus visus, prisimindami jus savo maldose. (1 Tes 1, 2)