Birželis – Švč. Jėzaus Širdies mėnuo

Bažnyčios liturginiame gyvenime birželio mėnuo – ypatingas Švenčiausiosios Jėzaus Širdies garbinimo laikas.
 
Eucharistiją švęsime vakarais, 18.00 val. Tikėdami gyvenimo perkeitimo dovana, garbinsime Jėzaus Širdį pasiaukojimo malda.

 

Birželio 4 d. (sekmadienį) švęsime Sekmines – Šventosios Dvasios atsiuntimo ir Bažnyčios įsteigimo įvykį.
 
Šv. Eucharistija Vievio bažnyčioje tik 10.00 val.
Minėdami Tėvo dieną, melsime Dievo palaimos tėvams. Po Mišių Dievo Gailestingumui pavesime mirusius tėvus.
 
Šaltinis: Vievio parapijos bendruomenė