Dėl bažnyčios rėmimo 1,2% parama

Mieli parapijiečiai ir parapijos bičiuliai,

Atgavus nepriklausomybę, naudojantis daugelio civilizuotų kraštų patirtimi, buvo pasiūlyta galimybė religinių bendrijų paramai paskirti 2% nuo sumokėtų mokesčių. Kiekviena nauja valdžia, stengdamasi įtikti tam tikrai rinkėjų grupei,  vis prijunginėjo į tuos 2%  naujus pretendentus, kol jų pasidarė tiek daug, kad šiandien lengviau būtų išvardinti kas  negali šia parama pasinaudoti, negu kas gali. Maža to, dabartiniai valdantieji nususino šią galimybę iki 1,2%.

Tačiau, nežiūrint pretendentų gausos ir įkyrumo, tikrai nemaža dalis sąmoningų krikščionių šia galimybe pasinaudoja savo bažnyčios paramai. Apsispręsti tikriausiai padeda ir tai, kad kiekvienas, apsilankęs bažnyčioje, gali pamatyti kur ta parama yra naudojama.

Nuoširdžiai dėkodamas bažnyčios rėmėjams, noriu priminti, kad įvedus naujas taisykles, nebegalioja Jūsų ankščiau deklaruotas paramos terminas keliems metams į priekį, todėl šiemet deklaraciją reikia užpildyti iš naujo.

Vievio ir Kazokiškių parapijų klebonas