Didysis Trečiadienis. Atgailos ir sutaikinimo liturgija

GAVĖNIA yra susikaupimo, atgailos ir dvasinio atsinaujinimo metas. Tai laikas, kai turime galimybę susitaikyti su Dievu, su savimi, su žmonėmis. Norint dvasiškai atsinaujinti, mes turime pasikeisti, bet tai neįvyks be mūsų pačių pastangų, be maldos ir atgailos. Prasidedant Didžiosios savaitės kulminacijai – Viešpaties kančios, mirties ir prisikėlimo dienoms – tai puiki galimybė atsiprašyti ir susitaikyti.

Kviečiame visus kovo 28d., 18.00 val.

Vievio šv. Onos bažnyčioje dalyvauti bendruomeninėse Atgailos ir sutaikinimo pamaldose, kurių metu kiekvienas norintis turės galimybę atlikti asmeninę išpažintį.

Į Velykų šviesą galime įžengti tik su nerauginta tyros širdies ir tiesos duona (1 Kor 5, 8).