Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų tvarka

VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS (04-14 d.)
Šv. Mišios 8.30, 10.00 ir 11.30 val.
Visose šv. Mišiose šventinamos verbos. 10.00 val. šv. Mišiose – Verbų procesija.


DIDYSIS TREČIADIENIS (04-17 d.)
Atgailos pamaldos. Galimybė atlikti velykinę išpažintį.
18.00 val.


DIDYSIS KETVIRTADIENIS (04-18 d.)
18.00 val. – Minime Eucharistijos įsteigimą Paskutinės Vakarienės metu. Šv. Mišios.


DIDYSIS PENKTADIENIS (04-19 d.)

18.00 val. – Kristaus kančios prisiminimo ir šv. Kryžiaus pagarbinimo apeigos.
Joms pasibaigus bus atidengtas simbolinis Kristaus kapas ir išstatytas Švč. Sakramentas adoracijai. Didįjį penktadienį katalikams privalomas pasninkas – derėtų valgyti kiek mažiau nei įprasta bei susilaikyti nuo mėsiškų valgių.


DIDYSIS ŠEŠTADIENIS (VELYKNAKTIS) (04-20 d.)
Žiburių ir Žodžio liturgijos, Velykų nakties šv. Mišios. Krikšto pažadams atnaujinti atsineškite žvakę; pašventinti: degtukų, vandens bei velykinių valgių. Po šv. Mišių velykinių valgių pašventinimas.
20.00 val.


VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS (VELYKOS) (04-21 d.)
Velykų procesija ir šv. Mišios – 08.00 val.


VELYKŲ ANTROJI DIENA
Šv. Mišios – 10.00 val.