Gavėnia

Pelenų diena
 
Vasario 18 d. (trečiadienį) – Pelenų diena, Gavėnios pradžia. Šv. Mišios 10.00 val.
 
Kryžiaus kelias
 
Gavėnios metu (nuo vasario 20 d.) kiekvieną penktadienį pusvalandį prieš vakarines 18.00 val. šv. Mišias bus einamas Kryžiaus kelias.
Pirmąjį gavėnios penktadienį, vasario 20 d., 17.15 val. kviečiame katechezei, kad tinkamai pasiruoštume apmąstyti Kristaus kančią einant Viešpaties kančios keliu. Kviečiame lektorius skaityti Jėzaus kančios kelio stočių apmąstymus
 
Liturginė katechezė bažnyčioje
 
Gavėnios metu kiekvieną sekmadienį 15 min. prieš 10.00 ir 11.30 val. šv. Mišias bažnyčioje vyks liturginės katechezės, kurių metu bus mokoma apie Eucharistijos prasmę, laikyseną šv. Mišių metu, vartojamus ženklus ir simbolius bei jų reikšmę.
 
Kviečiame kartu su Bažnyčia išgyventi 40 gavėnios dienų jungiantis su Jėzaus buvimo dykumoje paslaptimi. Savanoriškai atsižadėkime pasninkaujant tam, kad paremtume stokojančius.
 

Šaltinis: Vievio parapijos bendruomenė