Gegužinės pamaldos Vievio bažnyčioje

MarijaGegužės mėnesį kviečiame parapijiečius bažnyčioje dalyvauti šv. Mišiose ir gegužinėse pamaldose, giedant ar kalbant švč. Mergelės Marijos litaniją. 
 
Nuo gegužės mėn. Eucharistiją švęsime vakarais, 18.00 val. Melsimės pagerbdami dangiškąją Motiną ir prašydami jos užtarimo visuose reikaluose.
 
Gegužinės pamaldos yra labai sena religinė praktika. Jau XII amžiuje aptinkami aiškūs gegužinių pamaldų pėdsakai Ispanijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje. Po kiek laiko šis pamaldumas paplito kitose šalyse – Belgijoje, Šveicarijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje. Pamaldumas ypač greitai plito po to, kai popiežius Pijus VII joms skyrė atlaidus.
 
Kviečiame šį mėnesį dalyvauti nuostabiose pamaldose mūsų dangiškosios Motinos garbei. Kas šiokiadieniais negalėsite dalyvauti bažnyčioje, bent namuose kartu visa šeima sukalbėkime Marijos litaniją ir gegužinę giesmę.