Kalėdų švenčių pamaldų tvarka Vievio bažnyčioje

Gruodžio mėn. 24 d. (antradienis). Kūčios.
PIEMENĖLIŲ ŠV. MIŠIOS – 22.00 val.
Prakartėlės pašventinimas.

 

Gruodžio mėn. 25 d. (trečiadienis)
VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS GIMIMAS (ŠV. KALĖDOS)
Šv. Mišios – 11.30 val.

 

Gruodžio mėn. 26 d. (ketvirtadienis)
ANTROJI KALĖDŲ DIENA
Šv. Mišios – 10.00 val.

 

Gruodžio mėn. 31 d. (antradienis)
PADĖKOS ŠV. MIŠIOS UŽ PRAĖJUSIUS 2019 METUS
Šv. Mišios – 22.00 val.

 

Sausio mėn. 1 d. (trečiadienis)
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS, DIEVO GIMDYTOJOS IŠKILMĖ
Šv. Mišios – 10.00 val.