Kalėdų švenčių pamaldų tvarka Vievio bažnyčioje

Gruodžio mėn. 24 d. (pirmadienis). Kūčios.
PIEMENĖLIŲ ŠV. MIŠIOS – 22.00 val.
Prakartėlės pašventinimas.
 
Gruodžio mėn. 25 d. (antradienis)
VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS GIMIMAS (ŠV. KALĖDOS)
Šv. Mišios – 11.30 val.
 
Gruodžio mėn. 26 d. (trečiadienis)
ANTROJI KALĖDŲ DIENA
Šv. Mišios – 10.00 val.
 
Gruodžio mėn. 31 d. (pirmadienis)
PADĖKOS ŠV. MIŠIOS UŽ PRAĖJUSIUS METUS
Šv. Mišios – 22.00 val.
 
Sausio mėn. 1 d. (antradienis)
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS, DIEVO GIMDYTOJOS IŠKILMĖ
Šv. Mišios – 10.00 val.