Kauno arkikatedroje bazilikoje vyks naujojo vyskupo konsekracijos iškilmės

Rugpjūčio 19 dieną, 15 val., vyskupo šventimus priims iš Vievio parapijos kilęs mons. Algirdas JUREVIČIUS.
Iškilminga Eucharistija ir vyskupo šventimai vyks Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje.
Visi kartu melskimės už jį, kad Viešpats jį laimintų ir Švenčiausioji Mergelė jį globotų.