Klebono kun. Alf. Kelmelio velykinis sveikinimas

Velykos, tai tikėjimo šventė. Šias metais dar iki visų epidemijų kartu su grupe parapijiečių teko lankytis Šventojoje Žemėje. Gyvai liestis prie krikščionybės ištakų. Pirminė Bažnyčia – tai buvo Namų bažnyčia. Ir tuose Namų bažnyčiose klestėjo gyvas tikėjimas mirtį Nugalėjusiuoju. Kai tikėjimas gyvas namuose, tai jis gyvas ir visame gyvenime. Tikėjimas auga, kai juo dalinamasi. Niekur nėra veiksmingesnis dalinimasis, kaip namuose tarp artimiausiu žmonių. Mūsų laikų tikėjimo sąstingio problema ir yra tame, kad yra nunykusi Namų bažnyčia. Tikėjimo pokalbiai, malda, Evangelijos klausimasis dažniausiai vyksta tik parapijos bažnyčioje. O toje oficialioje aplinkoje visada pritruks pasidalinimo.

Šiais metais Viešpats mums teikia galimybę sugrįžti į Namų bažnyčią. Ir jei šiuose šventėse rasite laiko kartu pasimelsti, jei laiminsite stalą padėkos malda, jei prisiminsite Prisikėlusįjį, jei susikaupę dalyvausite gausiuose apeigų transliacijose ir jei (to labiausiai visiems linkiu) pasidalinsite savo tikėjimo istorija ir patirtimi – Jūsų namai tikrai taps Namų bažnyčia ir į Jūsų namus tikrai ateis tikėjimo šventė. Tikėjimo, kad Kristus tikrai yra Viešpats, kuris nugalėjo mirtį. Tikėjimo žmogaus išaukštinimu. Tikėjimo, kad viskas gyvenime turi prasmę: ir džiaugsmas ir skausmas, ir net mirtis. Tikėjimo, kad iš žemės dulkių Kūrėjas mus pakvietė ne laikinam, bet amžinam gyvenimui.

 

 

 

 

 

Kun. Alf. Kelmelis
Vievio ir Kazokiškių parapijų klebonas

2020, Velykos