Kovo 4 d. – Kazimierinės, Lietuvos globėjo šv. Kazimiero diena

šv. KazimierasKovo 4-ąją Katalikų Bažnyčia mini šventojo Kazimiero, daugelyje šalių vadinamo Lietuvos Kazimieru, dieną. Vienintelio Lietuvos šventojo gyvenimas yra pavyzdys, kad deramai išugdyta žmogaus valia gali būti stipresnė už turtų ir valdžios pagundas. 1636 m. Šv. Kazimieras Bažnyčios paskelbtas mūsų tautos užtarėju, o 1948 m. – Lietuvos jaunimo globėju.
 
Šv. Mišios bus aukojamos kovo 04 d. (penktadienį) – 10.00 ir 18.00 val.
 
Pirmąjį kovo sekmadienį švęsime visų pasaulio lietuvių maldos dieną. Šis sekmadienis parinktas neatsitiktinai – šią dieną lietuviai visame pasaulyje švenčia lietuvių tautos globėjo švento Kazimiero šventę. Pastaruoju metu išeivijoje lietuviai gyvena 42 kraštuose. Išeivijos katalikų sielovadoje iš viso 66 parapijose arba misijose darbuojasi lietuviai kunigai, vienuoliai bei vienuolės. Šv. Mišios bus aukojamos įprasta sekmadienio tvarka.