Motinos diena

Motinos diena„Brangiausios mamos, dėkoju už tai, kuo esate šeimose, ir už tai, ką suteikiate Bažnyčiai bei pasauliui“ Pop. Pranciškus
 
Gegužės 06 d. (sekmadienį) šv. Mišios – 10.00 ir 11.30 val. Šv. Mišiose melsimės už už motinas, dėkodami Dievui už motinystės dovaną.
Po Mišių bus meldžiamasi už mirusias motinas prisiminsime mirusias motinas ir melsime už jų išaukštinimą Dangaus Karalystėje.