Parapijos skelbimai (2015-03-02)

Šv. KazimierasKovo 04 d. (trečiadienį) minėsime Lietuvos jaunimo globėją šv. Kazimierą
Šv. Mišios – 10.00 val.
 
 
 
 
A†A-kun.-jubil.-Romualdas-ŠALČIŪNASA†A kun. Romualdo Šalčiūno pirmąsias mirties metines minėsime kovo 05 d., (ketvirtadienį). Šv. Mišios – 11.00 val.
 
Kviečiame visus, pažinojusius kun. Romualdą, vienytis bendroje maldoje.