Parapijos skelbimai (2018-02-11)

Vasario 14 d. – Pelenų diena. Pelenų dieną katalikams privalomas pasninkas, rimtis. Šv. Mišios – 10 val., pamaldose tikintieji bus barstomi pašventintais pelenais.

Pelenų dieną prasideda Gavėnios laikas, kuris truks iki Velykų šventės. Šiuo laiku kviečiame dalyvauti Kryžiaus kelio pamaldose, kurios bažnyčioje vyks gavėnios penktadieniais – 17.00 val. (prieš vakarines šv. Mišias).

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos vyskupai šių metų vasario 16 d., penktadienį, atleidžia tikinčiuosius nuo pareigos susilaikyti nuo mėsiškų valgių ir kviečia dalintis vieni su kitais Nepriklausomybės džiaugsmu!