Pasaulinė vaikų adoracijos diena

Children_of_Hopesmall-929x246Spalio 02 d. (penktadienį) – Pasaulinę vaikų adoracijos dieną, 19.00 val. (po vakarinių šv. Mišių) kviečiame vaikus ir jaunimą mūsų bažnyčioje garbinti Švenčiausiąjį Sakramentą.
 
Tą pačią dieną vienas milijonas vaikų su žėrinčia žvakele rankose vienysis maldoje už popiežių, kunigus ir savo bei viso pasaulio šeimas ir malonių lietus išsilies iš Švenčiausiosios Jėzaus ir Nekaltosios Mergelės Marijos širdžių.
 

„Aš skatinu kunigus, vienuolius bei pasauliečius tęsti bei padvigubinti savo pastangas mokant jaunąją kartą Eucharistinės adoracijos prasmės vertingumo bei atsidavimo jau. Kaip jauni žmonės pažins Viešpatį, jeigu jie nebus supažindinti su Jo buvimo slėpiniu?“ Popiežius Jonas Paulius II

JĖZUS LAUKIA TAVĘS!

Šaltinis vpbendruomene.lt, katalikai.lt