Rugpjūčio 19 d. Vyskupo nominato dr. Algirdo JUREVIČIAUS šventimai Kauno arkikatedroje

2018 metų liepos 2 dieną Šventasis Tėvas PRANCIŠKUS monsinjorą dr. Algirdą JUREVIČIŲ paskyrė Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir suteikė jam Materianos vyskupo titulą.

Plačiau Kauno arkivyskupijos kurijos pranešime >> 

ŠVENTIMŲ iškilmės rugpjūčio 19 d. (sekmadienį) 15 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje.

Kauno arkivyskupijos informacija