Kaišiadorių katedroje bus švenčiama Kristaus Atsimainymo – titulo šventė ir parapijos atlaidai bei paminėtos jubiliejinės sukaktys

IMGP5934Šių metų rugpjūčio 7 d. Kaišiadorių katedroje bus švenčiami Kristaus Atsimainymo – bažnyčios titulo šventė ir parapijos atlaidai bei paminėtos sukaktys – šiais metais sukanka 110 metų, kai 1906 m. Vilniaus vyskupas Eduardas Ropas suteikė leidimą Kaišiadoryse statyti bažnyčią, ir 80 metų, kai buvo konsekruota katedra. 1936 metais Kaišiadorių katedrą konsekravo – pašventino pirmasis Kaišiadorių vyskupas Juozapas Kukta.
 
Šią proga, Kaišiadorių vyskupo sprendimu, katedroje bus atidengtos ir pašventintos parapijos ir vyskupijos įsteigimui bei šios bažnyčios – katedros statybai atminti akmeninės lentos su įrašais.
 
Atlaidų pamaldų tvarka katedroje: šv. Mišios 8 val., nuo 10 iki 12 val. katedroje vyks Švč. Sakramento adoracija, bus klausoma išpažinčių. 12 val. – iškilmingos atlaidų šv. Mišios, po Mišių – Eucharistinė procesija šventoriuje ir agapė pievelėje prie klebonijos. Pamaldose pamokslą sakys kun. Julius Sasnauskas OFM, Mažosios studijos radijo laidų vedėjas. Kviečiame dalyvauti!
 
Kurija