Spalio mėn. keičiasi šiokiadienių šv. Mišių laikas

Šv. Jonas Paulius II sakė: „Kalbėti rožinį yra ne kas kita, kaip kartu su Marija įsižiūrėti į Kristaus veidą“ 

Spalio mėnesį Bažnyčia kviečia tikinčiuosius kasdien kalbėti Rožinį. Už vienos Rožinio dalies sukalbėjimą bažnyčioje ar šeimos draugijoje, trumpai apmąstant išganymo slėpinius, pelnomi visuotiniai atlaidai. Bažnyčia teikia visuotinius atlaidus tikinčiajam, kuris bažnyčioje, viešoje koplyčioje, šeimoje, vienuolijos bendruomenėje, maldingoje draugijoje ar daugeliui taip susirinkus kokiam maldingam tikslui pamaldžiai kalba Rožinį. Visuotiniai atlaidai pelnomi ir tuo atveju, kai Rožinį kalba popiežius, o mes arba patys pamaldžiai dalyvaujame, arba per televiziją, internetą ar radiją pamaldžiai sekame.

Bažnyčioje pamaldų tvarka:  Šv. Mišios bus aukojamos šiokiadieniais 18.00 val.

Pusvalandį prieš vakarines šv. Mišias kviečiame melstis Rožinio maldą.