Spalis – Rožinio mėnuo. Keičiasi šiokiadienių šv. Mišių laikas

rozinis Su galinga Rožančiaus malda
Mes ateinam visi, o Marija…
Karaliene Rožančiaus sveika!
Garbės himnus giedot nepaliaujam.

 

Spalis – Rožinio mėnuo, kviečiantis šia sena ir garbinga malda skelbti Dievo įsikūnijimą ir apsigyvenimą tarp mūsų, Jo darbą, išlaisvinusį pasaulį ir žmogų.

 

Spalio mėn. šiokiadieniais mūsų bažnyčioje Eucharistija švenčiama vakarais – 18.00 val.
Pusvalandį prieš vakarines šv. Mišias kviečiame melstis Rožinio malda.

 

Palaimink, Dieve, mūsų rankas, laikančias Rožinį, uždirbančias duoną ir kuriančias gyvenimą. Mokyk būti laisvus, Kristaus išlaisvintus. (plg. kun. A. Kazlauskas „Artuma“ 2006 m. spalis).