Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė (Devintinės)

devintinc497s
Ateinantį sekmadienį Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė (Devintines)
 
šv. Mišios 11.00 val.
 
Bus einama Devintinių procesija su keturių Evangelijų skaitymais bažnyčios šventoriuje.
Kartu švęsime Tėvo dieną, abiejų šv. Mišių metu melsimės už gyvus ir mirusius Tėvus.