Švč. M. Marijos į Dangų Ėmimo šventė – Žolinė, Vievio bažnyčioje

ŽolinėsRugpjūčio 15 d. Švč. M. Marijos į Dangų Ėmimo šventė – Žolinė. Katalikams privaloma šventė. Per iškilmingas Žolinės atlaidų mišias giedama Marijos garbinimo giesmė Magnificat.

Mūsų bažnyčioje šv. Mišios – 10.00 val.

Sekmadienio tvarka, bus šventinami žolynai ir naujo derliaus vaisiai.

Kviečiame dalyvauti!

Žolinė, kaip gamtos gėrybių garbinimo šventė, buvo švenčiama dar iki krikščionybės ir iki šiol gyva liaudyje. Tai Motinos, jos pagerbimo išaukštinimo gamtoje esančiomis grožybėmis šventė, atitinkanti rugpjūčio 15-ąją, kai Švč. Mergelės Marija mirė Jeruzalėje ir apaštalai atidarę karstą, rado vietoje jos kūno tik simboliškas gėles. Karalius, paimdamas į Dangų savo Motiną, pagerbė ją. Kristus įrodė dievybę savo darbais, stebuklais bei prisikėlimu, todėl jo Motinos kūnui nebuvo lemta sunykti ir supūti Žemėje…

Rugpjūčio 14 dieną Pivašiūnuose (Alytaus r.) prasideda ir daugiau nei savaitę truks Žolinės atlaidai, skirti šeimos metams. Be šeimų bus meldžiamasi už jaunimą, žemdirbius ir bendruomenes, kunigus ir vienuolius, slaugytojus ir medicinos darbuotojus, mokytojus, pedagogus, „Caritas“ ir maldininkus. Atlaidų programa (PDF)