Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmė

Žolinė, kaip gamtos gėrybių garbinimo šventė, buvo švenčiama dar iki krikščionybės ir iki šiol gyva liaudyje. Tai Motinos, jos pagerbimo išaukštinimo gamtoje esančiomis grožybėmis šventė, atitinkanti rugpjūčio 15-ąją, kai Švč. Mergelės Marija mirė Jeruzalėje ir apaštalai atidarę karstą, rado vietoje jos kūno tik simboliškas gėles. Karalius, paimdamas į Dangų savo Motiną, pagerbė ją. Kristus įrodė dievybę savo darbais, stebuklais bei prisikėlimu, todėl jo Motinos kūnui nebuvo lemta sunykti ir supūti Žemėje…

Rugpjūčio 15 d. Švč. M. Marijos į Dangų Ėmimo šventė – Žolinė. Katalikams privaloma šventė.

Mūsų bažnyčioje šv. Mišios – 10.00 val. Sekmadienio tvarka, bus šventinami žolynai ir naujo derliaus vaisiai.

Kviečiame dalyvauti!