Šventinių dienų pamaldų tvarka

Naujųjų metų išvakarės (12.31)
Padėkos už praėjusius 2016 metus. Šv. Mišios – 22.00 val. 
 
Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja (2017 m. sausio 1 d.). Pasaulinė taikos diena. Katalikams privaloma iškilmė.
 
Šv. Mišios – tik 10.00 val.