Šventojo Ignaco Lojolos Dvasinės pratybos

Mes kasdieną skiriame laiko daugeliui dalykų: valgiui, darbui, mokslui, sportui, pramogoms ir t.t. Bet jei neskiriame laiko Dievui, reiškia Jis nėra mums toks svarbus, kaip aukščiau išvardinti dalykai. Neturėdami pastovaus bendravimo su Dievu mes visada jausime trūkumus: trūkumą ramybės, džiaugsmo, drąsos, užtikrintumo. Dievas – mūsų būties pagrindas. Jis mus ne tik sukūrė, bet ir toliau kuria, palaiko savo meile, kad ir mes galėtume kūrybingai darbuotis. Nuo Jo priklausome kiekvieną savo gyvenimo akimirką.
Vienam gyventi krikščionišką gyvenimą yra neįmanoma, todėl Dievas suvienija mus Bažnyčioje, savo šeimoje, kad mums taptų įprasta kalbėtis apie tikėjimą ir juo gyventi. Kad jaustumėmės saugiai, nebijotume dalintis Dievo buvimu mūsų gyvenime, nebijotume klausti, mums reikia bendraminčių.
 
Viena iš galimybių – šventojo Ignaco Lojolos Dvasinės pratybos.
 
Suprasti, kas yra Dvasinės pratybos, šv. Ignacas Lojola mums padeda pateikdamas analogiją: kaip vaikščiojimas, ėjimas ir bėgimas yra kūno pratybos, taip meditacija, kontempliacija ir kiti maldos būdai, kurie parengia ir nuteikia sielą, yra vadinami „dvasinėmis pratybomis“. Dvasinių pratybų kasdieniniame gyvenime esmė, pagal šv. Ignacą Lojolą, tai, kad žmogus mąstytų ir melstųsi pats.
„Katalikų pasaulio leidiniai“ išleido knygą Eik į savo kambarėlį (Mt 6, 6) [Dvasinės pratybos kasdieniame gyvenime], kurią parengė kun. Lionginas Virbalas SJ, pagal Hedwig Lewis SJ. At home with God. Ši knyga daugeliui padėjo sutvirtinti ryšį su Dievu, išmokti asmeninės maldos.
 
Dvasines pratybas galima atlikti savarankiškai, tačiau daugiau naudos galima gauti jas atliekant grupelėje, kai skaitoma, mąstoma ir meldžiamasi namuose, o susirinkus dalijamasi asmenine patirtimi, kaip Dievas palietė ar veikė mus maldoje ir kasdieniniuose darbuose.
Apmąstymai ir knygos nagrinėjimas veda link Dievo pažinimo. Ir šis ryšys gali tapti dar glaudesnis, jei dalinsimės kalbėdami, padrąsinsime vieni kitus.
 
Kaip surasti laiko?
 
Pirmiausia reikia labai norėti. Kai pasiryžtame, troškimas melstis leidžia Dievui sudėlioti mūsų laiką. Kai turime tiek daug darbo, melstis tiesiog būtina. Tie laiko momentai, kuriuos skirsime vien tik maldai, bus mūsų artimo bendravimo valandėlės su pačiu brangiausiu mūsų Bičiuliu.
 
Siūloma Dvasinių pratybų atlikimo tvarka:
 
Norinčių bendrai melstis tikinčiųjų grupė gauna užduotis savaitei, ir kartą per savaitę susitinka tarpusavyje pasidalinti maldos ir gyvenimo patirtimi. Per susitikimus kartu pasimeldžiama, pasisakoma, kaip sekėsi atlikti pra­tybas, kuri meditacija buvo naudingiausia ir kodėl. Iš Pratybų vadovo grupė gauna patarimų ir pagalbos, be to, kiekvienas dalyvis gali susitikti su juo pasikalbėti asmeniškai.
Siųsdamas Šventosios Dvasios įkvėpimus, visuomet pagrindinis Dvasinių pratybų vadovas yra Viešpats.
 
Susitikimai numatomi:
 
Trečiadieniais 18.30 val. Vievio parapijos namuose (Vilniaus g. 40)
Pirmasis susitikimas rugsėjo 26 d. (trečiadienį) 18.30 val. Vievio parapijos namuose.
 
Liudijame Dvasinių pratybų atradimus
 
– „Suvokiau širdimi ir įsitikinau protu: laikas, skirtas maldai – ne prarastas laikas, o diena be maldos – prarasta diena… Atsivėriau Dievo meilei ir supratau, kad Dievas mane myli tokią, kokia esu. Man nereikia kažkaip užsitarnauti  Dievo meilės – Jis mane tiesiog myli… Išdrįsau pasikviesti Jėzų į kasdienines savo gyvenimo situacijas, maldoje ir kentėjimuose vienytis su Viešpačiu…“ – Melanija
 
– „‚Prašyk malonės, kad Viešpats tau taptų vis artimesnis…‘ Mane iš karto palietė žodelis „vis“. Keista, nes aš galvojau apie Viešpatį, kaip apie artimą sau. Bet tas žodelis parodė, kad aš turiu stengtis vis labiau Jį pažinti, vis labiau Jo siekti… Dievas visuomet būna kitoks, kaip ir mano santykis ir ryšys su Juo keičiasi kiekvieną dieną…“ – Arūnė
 
– „Ką man davė Dvasinės pratybos? Gilesnį Evangelijos supratimą, sužinojau, kaip galima melstis su Šv. Raštu. Buvo galimybė išgirsti apie kitų žmonių tikėjimo patirtį. Supratau, kaip reikia pasiruošti ir susikaupti maldai. O kai meldiesi visas mintis nukreipęs į Dievą, laikas tarsi sustoja.“ – Juozas
 
– „33 savaitės, t.y. 231 diena kasdienės maldos, skaitant Šventąjį Raštą, mąstant ir gilinantis į Dievo žodį, buvo labai stipri mano dvasinio gyvenimo patirtis. Patyriau, jog malda labai suartina žmones. Nuoširdūs pasidalinimai savo išgyvenimais maldoje susitikimų metu pavertė mus tikrais Dievo namiškiais. Mūsų bendrystę liudija pati nesavanaudiškiausia malda – malda už kitus…“ –Rosita
 
Iš 2010-2011 m. Dvasinių pratybų pagal Eik į savo kambarėlį dalyvių liudijimų. Pilnus liudijimus galite perskaityti Molėtų parapijos internetinėje svetainėje http://moletuparapija.lt/ pasirinkę raktažodžių skiltyje Dvasinės pratybos ® liudijimai
 
Vievio šv. Onos parapijos kunigai: klebonas Alfonsas Kelmelis, vikaras Povilas Tekorius
(el.p.: ptekorius@gmail.com, mob.tel.: 8 672 53515)
 
Kviečiame ir laukiame Jūsų…