Tituliniai šv. Onos atlaidai

Visus Vievio parapijos tikinčiuosius, miesto gyventojus ir kraštiečius kviečiame švęsti parapijos globėjos šv. Onos titulinius atlaidus.

 

Atlaidų šv. Mišios liepos 28 d. (sekmadienį), tik 11.00 val.
Prieš šv. Mišias bus einama procesija. Iškilmingai Eucharistijai ir procesijai vadovaus kunigas Mozė Mitkevičius.

Maloniai kviečiame dalyvauti parapijos šventėje!


Šventieji Joakimas ir Ona mums pažįstami ne iš Evangelijų, bet iš tradicijų, kurios gali siekti II amžiaus pirmąją pusę. Švč. Mergelės Marijos Tėvas ir Motina yra tarsi grandis, jungianti Senąją Sandorą su Naująja. Iš jų gimė toji, kuri turėjo pagimdyti vienatinį Dievo Sūnų. VIII a. Jeruzalėje šv. Jonas Damaskietis šitaip šlovino Jėzaus protėvius: „Jonai ir Ona, laimingi sutuoktiniai (Šeima)! Visa kūrinija jums dėkinga; per jus ji paaukojo Kūrėjui visų tobuliausią dovaną: garbingą motiną, vienintelę vertą To, kuris ją sukūrė.“