V eilinio sekmadienio liturgijai vadovaus Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Algirdas Jurevičius

Kviečiame šio sekmadienio (02-10 d.) liturgiją švęsti drauge su Kauno arkivyskupijos augziliaru vyskupu Algirdu Jurevičiumi.

Eucharistijos pradžia Vievio šv. Onos bažnyčioje – 11.30 val.