Vasario 2 d. – Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios)

Praėjus keturiasdešimt dienų po Jėzaus gimimo, Marija ir Juozapas nunešė Kūdikį į šventyklą, kad paaukotų jį Viešpačiui pagal Mozės Įstatymą. Šventieji senoliai Simeonas ir Ona išėjo pasitikti Jėzaus, ir Simeonas pasveikino jį kaip „tautų šviesą“.
 
[slider]
[slide image_width=”650″ image_height=”300″ link=”https://www.vievioparapija.eu/baznycia/vasario-02-d-kristaus-paaukojimo-svente-grabnycios” alt_text=”check it out” auto_resize=”true”]https://www.vievioparapija.eu/wp-content/uploads/2014/01/Žvakės.jpg[/slide]
[/slider]
 
Šv. Mišios įprasta sekmadienio tvarka: 10.00 ir 11.30 val.
 
Abiejų šv. Mišių metu bus šventinamos Grabnyčių žvakės. Laimindamas žvakes, kunigas meldžia Dievą: „Tegul visi, kurie šiandien bažnyčioje gėrisi žvakių spindesiu, laimingai pasieks tavo garbės šviesą danguje“.