Vievio šv. Onos bažnyčioje – tituliniai šv. Onos atlaidai

Visus Vievio parapijos tikinčiuosius, miesto gyventojus ir kraštiečius kviečiame švęsti parapijos globėjos šv. Onos titulinius atlaidus.

Atlaidų šv. Mišios liepos 29 d. (sekmadienį), tik 11.00 val.

Prieš šv. Mišias bus einama procesija. Iškilmingai Eucharistijai ir procesijai vadovaus kunigas Aldonas Gudaitis SJ.

Maloniai kviečiame dalyvauti parapijos šventėje!