Visų Šventųjų ir Vėlinių pamaldų tvarka Vievio bažnyčioje

Visi ŠventiejiLapkričio 01 d. (penktadienis) – VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ

 

Visų šventųjų diena – yra Bažnyčios religinė šventė žinomiems ir nežinomiems šventiesiems pagerbti. Yra daug šventųjų, kuriuos pagerbiame atskiromis dienomis, bet yra daug nežinomų ar nepagerbtų šventųjų, apie kuriuos galbūt užmirštame ar niekada neišreiškiame jiems pagarbos.
Visų Šventųjų šventė skiriama ne mirusiųjų paminėjimui, bet tam, kad ilgėtumės šventumo, to skaistaus gyvenimo, kurį gyveno šventieji. Primename, kad tai privaloma šventė tikintiesiems.

 

  • Vievio bažnyčioje – Šv. Mišios 10.00 val. ir 11.30 val.

 

VelinesLapkričio 02 d. (šeštadienis) – VĖLINĖS. Maldų už mirusiuosius diena

 

Per Vėlines, lapkričio antrąją dieną mes paminime visus tuos, kurie mirė, išėjo Anapilin, tiek ramiai užgesusius, tiek netikėtai pasitraukusius iš gyvenimo, katastrofose, karuose žuvusius, ligų sugraužtus. Primename, kad Vėlinių dieną, taip pat jų aštuondienio metu galima pelnyti visuotinius atlaidus sau ir mirusiųjų naudai. Atlaidų sąlygos – Šv. Tėvo intencija sukalbėti maldas „Tėve mūsų“ ir „Tikiu“, dalyvaujant šv. Mišiose priimti Šv. Komuniją bei maldingai aplankyti kapus.

 

  • Vievio bažnyčioje – Šv. Mišios – 10.00 val.