Dėl šv. Mišių užprašymo karantino metu ir dalyvavimo jose

Esant šiandieninei situacijai, geriausia yra šv. Mišias užprašyti Vievio šv. Onos parapijos klebono tel. 8 688 12210. Šv. Mišiose bažnyčioje kviečiame dalyvauti tik artimiausius šeimos narius, laikantis atitinkamų saugumo reikalavimų. Likusieji, jeigu turi prieigą, gali šv. Mišiose dalyvauti internete, nes, jeigu užprašiusieji pageidauja, transliuojame ir šiokiadienių šv. Mišias.

Auką už šv. Mišias galima perduoti bažnyčios zakristijoje prieš šv. Mišias arba pervesti į Vievio parapijos sąskaitą, pažymint „už šv. Mišias“.

VIEVIO ŠV. ONOS PARAPIJA
Banko sąskaita: LT897300010083415059

Bažnyčia yra reguliariai dezinfekuojama, jos klausyklos aprūpintos specialia plėvele, o šv. Komunija dalinama į ranką.

Dėkoju parapijiečiams šiuo visiems nelengvu metu esantiems maldos vienybėje.

Klebonas
Kun. Alf. Kelmelis