Sekminės – šventosios Dvasios šventė

Gegužės 31 d. (sekmadienį) švęsime Sekmines – Šventosios Dvasios Dovaną Bažnyčiai.

Eucharistija Vievio bažnyčioje – 10.00 val.

Eucharistija Kazokiškių bažnyčioje – 12.00 val. Dėl suprantamų aplinkybių šiais metais piligriminės kelionės iš Vievio į Kazokiškes neorganizuosime, tačiau visada yra galimybė keliauti privačiai – individualiai ar su šeima.

Kviečiame visus į Sekminių atlaidus Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčioje. Mišių liturgijai vadovaus J. E. vyskupas Jonas Ivanauskas. Po atlaidų sveikinsime kleboną Alfonsą Kelmelį su 30-ties kunigystės ir 15-os tarnystės metų Vievio ir Kazokiškių parapijose sukaktimi.

Kviečiame, jei tik oro sąlygos leis, po atlaidų šventoriuje švęsti Agapę – krikščioniškos bendrystės su vaišėmis džiaugsmą. Jei pasiilgote Bažnyčios bendrystės, atsineškite šiek tiek vaišių bei paklotėlį ar kėdutę, ir visi jaukiai įsikursime bažnyčios šventoriuje.