14 03 2018

Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų tvarka

0 komentarų

VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS (03-25 d.)

Šv. Mišios 8.30, 10.00 ir 11.30 val.
Visose šv. Mišiose šventinamos verbos. 10.00 val. šv. Mišiose - Verbų procesija.
 
DIDYSIS TREČIADIENIS (03-28 d.)
 
Atgailos pamaldos. Galimybė atlikti velykinę išpažintį.
18.00 val.
 
DIDYSIS KETVIRTADIENIS (03-29 d.)
 
18.00 val. - Minime Eucharistijos įsteigimą Paskutinės Vakarienės metu. Šv. Mišios.
 
DIDYSIS PENKTADIENIS (03-30 d.)
 
19.00 val. - Kristaus kančios prisiminimo ir šv. Kryžiaus pagarbinimo apeigos. 
Joms pasibaigus bus atidengtas simbolinis Kristaus kapas ir išstatytas Švč. Sakramentas adoracijai. Didįjį penktadienį katalikams privalomas pasninkas - derėtų valgyti kiek mažiau nei įprasta bei susilaikyti nuo mėsiškų valgių.
 
DIDYSIS ŠEŠTADIENIS (VELYKNAKTIS) (03-31 d.)
 
Žiburių ir Žodžio liturgijos, Velykų nakties šv. Mišios. Krikšto pažadams atnaujinti atsineškite žvakę; pašventinti: degtukų, vandens bei velykinių valgių. Po šv. Mišių velykinių valgių pašventinimas.
20.00 val.
 
VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS (VELYKOS) (04-01 d.)
 
Velykų procesija ir šv. Mišios - 08.00 val.
 
VELYKŲ ANTROJI DIENA
 
Šv. Mišios - 10.00 val.
 
[Vievio šv. Onos parapija]