15 08 2018

Kauno arkikatedroje bazilikoje vyks naujojo vyskupo konsekracijos iškilmės

0 komentarų
Rugpjūčio 19 dieną, 15 val., vyskupo šventimus priims iš Vievio parapijos kilęs mons. Algirdas JUREVIČIUS. Iškilminga Eucharistija ir vyskupo šventimai vyks Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje. Visi kartu melskimės už jį, kad Viešpats jį laimintų ir Švenčiausioji Mergelė jį globotų.
[Vievio šv. Onos parapija]