03 04 2017

Kristaus kančios – Verbų sekmadienio pamaldų tvarka

0 komentarų
Kristaus kančios - Verbų Sekmadienis yra diena, kai visa Bažnyčia mini Jėzaus pergalingą įžengimą į Jeruzalę, lygiai savaitėVerba prieš jo prisikėlimą. Šis sekmadienis turi dvejopą vardą: Kančios ir Verbų. Ir vienu ir kitu atveju švenčiama pergalė - tai Viešpaties užbėgimas už akių mirties galioms. Tai jau pražydusios Velykos, Osana sekmadienis.
Į namus parsinešę verbų šakelę nenumeskime kur į kampą, bet, bent Didžiosios Savaitės metu, padėkim garbingoje, lengvai matomoje vietoje, kad ji primintų mums ryžtą nuoširdžiai pildyti Dievo valią.
 
VIEVIO ŠV. ONOS BAŽNYČIOJE
 
Balandžio 09 d. (sekmadienį)
Šv. Mišios - 8.30, 10.00 ir 11.30 val.
 
Visų šv. Mišių metu bus šventinamos verbos. 10.00 val. pamaldas pradėsime verbų palaiminimu ir procesija paminint Kristaus įžengimą į Jeruzalę.
 
Ateikite pašlovinti mūs Viešpaties!
[Vievio šv. Onos parapija]