30 09 2017

Spalio mėn. keičiasi šiokiadienių šv. Mišių laikas

0 komentarų

Šv. Jonas Paulius II sakė: „Kalbėti rožinį yra ne kas kita, kaip kartu su Marija įsižiūrėti į Kristaus veidą“ 

Spalio mėnesį Bažnyčia kviečia tikinčiuosius kasdien kalbėti Rožinį. Už vienos Rožinio dalies sukalbėjimą bažnyčioje ar šeimos draugijoje, trumpai apmąstant išganymo slėpinius, pelnomi visuotiniai atlaidai. 

Bažnyčioje pamaldų tvarka: 

Pusvalandį prieš vakarines šv. Mišias kviečiame melstis Rožinio malda. 
Šv. Mišios bus aukojamos šiokiadieniais 18.00 val.
 
[Vievio šv. Onos parapija]