10 06 2017

Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė

0 komentarų

Birželio 18 d. (sekmadienį) - Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė, Devintinės.

Šv. Mišios 10.00 ir 11.30 val.
 
11.30 val. šv. Mišiose bus einama Eucharistinė procesija su Evangelijų skaitymais bažnyčios šventoriuje.
 
Dievas atidavė savo kūną mums į rankas, o ką mes darome iš Dievo kūno? Negalėjau savyje užgniaužti šauksmo - Dievui mes esame žiaurūs! Prieš jį vartojame jėgą! Kaip? Piktnaudžiaujame pažadu, įpareigojančiu jį ateiti ant altoriaus ir pas mus. „Verčiame“ jį kiekvieną dieną parodyti didžiausią meilę, bet patys esame be meilės, dažnai perdėm išsiblaškę, o būtent tai reiškia vartoti jėgą prieš Dievą. Juk su kūdikiu, kuris negali apsiginti, reikia elgtis labai švelniai ir jautriai, o Jėzui, kuris mistiškai negali apsiginti nuo mūsų, mes, priešingai, esame labai grubūs ir storžieviai. 

Todėl privalome Eucharistiją patirti su dėkingumu, atjauta, nuolankumu ir pamaldumu. Kiekvienas krikščionis iš meilės trokšta aukotis su Viešpačiu dėl kitų sielų, šlovinti Dievą Tėvą ir Jam dėkoti už didžią dovaną, kurią Jis suteikė ir tebeteikia. Bolsenos stebuklo dėka kiekvienais metais švenčiame Devintines - Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmes, kad kiekvienas galėtų atpažinti MEILĘ, kuria Dievas mus visus myli.
 
Iš Šiaulių vyskupo Jo Ekscelencijos Eugenijaus Bartulio parengto 2016 m. kalendoriaus ,,Eucharistijos stebuklai"
 
[Vievio šv. Onos parapija]