Eucharistijos sakramentas

Eucharistijos sakramentas

„Eu“ – reiškia gerai, geras, „charis“ – dovana, o žodis „eucharist“ – dova­na, kurią man davėte, yra gera. Tarp sep­tynių sakramentų Eucharistija užima iš­skirtinę vietą. Šventoji Eucharistija už­baigia įvedimą į krikščiony­bę. Vatika...
plačiau