Du patepimai krikštijant kūdikius

Du patepimai krikštijant kūdikius

Kūdikio krikšto apeigose yra numatyti du patepimai šventaisiais aliejais. Prieš krikštą kūdikis yra patepamas katechumenų aliejumi, antrą kartą, jau po Krikšto, kūdikis yra patepamas šventąja Krizma.   Kodėl liturgijoje naudojamas patepimas aliejumi? Panagrinėjus natūralias aliejaus savybes ...
plačiau
Dvylika Krikšto atspalvių

Dvylika Krikšto atspalvių

Nuo pat krikščionybės pradžios Krikštu buvo priimami į Bažnyčią įvairaus amžiaus žmonės šeimomis ar paskirai. Ilgainiui liko vienerios apeigos, pirmaisiais šimtmečiais ir misijų kraštuose dažniausiai naudotos: s...
plačiau
Krikštas – palaidojimas su Kristumi

Krikštas – palaidojimas su Kristumi

Sirijoje archeologų atkastoje Doura-Europos III amžiaus pradžios bažnyčioje, „krikščionių namuose”, krikštyklos įduba yra sarkofago formos. Prancūzijoje, Arlyje, Šv. Trofimo bažnyčioje, IV a. sarkofagas naudotas kaip...
plačiau