Šv. Juozapas, vienas svarbiausių Bažnyčios šventųjų

Šv. Juozapas, vienas svarbiausių Bažnyčios šventųjų

Šv. Juozapas – vienas svarbiausių Bažnyčios šventųjų. Jis buvo Švenčiausiosios Motinos ir Viešpaties Išganytojo kilniausiojo žmogiškumo sergėtojas ir globėjas. Dėl šių priežasčių šv. Juozapas yra vienas labiausiai garbinamų šventųjų, tačiau apie jį turime labai nedaug duomenų. Susitelkime ties Evangelijos pagal...
plačiau
Pranašas ir pirmtakas (Šv. Jono Krikštytojo gimimas )

Pranašas ir pirmtakas (Šv. Jono Krikštytojo gimimas )

Elzbietai atėjo metas gimdyti, ir ji susilaukė sūnaus. Jos kaimynai ir giminės, išgirdę, kokią didžią malonę buvo suteikęs jai Viešpats, džiaugėsi kartu su ja. Aštuntą dieną jie susirinko berniuko apipjaustyti ir norėjo jį pavadinti tėvo va...
plačiau
Šv. Ona ir Joakimas, Švč. Mergelės Marijos tėvai

Šv. Ona ir Joakimas, Švč. Mergelės Marijos tėvai

Ona buvo senyva pamaldi Judo giminės izraelietė. Gamta jai nesuteikė to, kas to meto Izraelio mąstysenoje buvo laikoma aiškiausiu ir neabejotinu Dievo palaimos bei meilės ženklu – vaiko. Dėl jos nevaisingumo iš jos vyro Joakimo netgi nebuvo priimta ...
plačiau
„Šv. Petro ir Pauliaus atsisveikinimas“

„Šv. Petro ir Pauliaus atsisveikinimas“

Šv. apaštalai Petras ir Paulius ir Vakarų, ir Rytų Bažnyčiose pagerbiami birželio 29 d., ir ši jų kankinio mirties diena minima jau nuo 258 metų. Nors pateikiama ir skirtingų datų, tradicija skelbia, kad abu apaštalai buvo nužudyti 67 metais. Pet...
plačiau
Šv. Pranciškaus žiedeliai

Šv. Pranciškaus žiedeliai

Vardan mūsų Nukryžiuotojo Viešpaties Jėzaus Kristaus ir Jo Motinos Mergelės Marijos. Šią knygą sudaro Kristaus mažojo neturtėlio – garbingo šv. Pranciškaus – ir kelių jo šventų bendražygių žiedeliai: stebuklai, uždegančios jų ...
plačiau
Šventieji

Šventieji

„Būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas“ (Mt 5, 48) Senuose paveiksluose šventieji paprastai vaizduojami su šviesia au­reole, dažniausiai pamaldžiai sudėję rankas, savo išore tauriai išsiskirian­tys iš kitų žmonių. ...
plačiau