Kovo 11-oji

Dievas sutvėręs žmogų pagal savo paveikslą, palaimino juodu ir tarė: „Veiskitės ir dauginkitės, ir pripildykite žemę, ir ją paverkite, ir viešpataukite“ (Pr 1, 28), laisvai naudokitės visomis žemės gerybėmis, kurias jums sukūriau danguje, žemėje ir po žeme.  Dievas sukūrė žmogų...
plačiau

Kovo 11-osios proga: kokiomis idėjomis vadovaujamės

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo jubiliejų sutinkame pasikeitusioje tikrovėje: Ukrainoje vyksta karas, kuris vis labiau palies ir visą Europą, Lietuvoje dedamos pastangos stiprinti piliečių karinį ir moralinį pasirengimą, nesenai įvyko savivaldos...
plačiau

Laisvės sapnas

„Kai iš nelaisvės Viešpats mus vedė, atrodė mums sapnas“. Čia sakinys iš Senojo Testamento psalmės. O toliau ten – apie džiaugsmą, kuriuo netvėrė išlaisvintųjų širdys, apie nesuvaldomą liežuvių linksmybę. Ana kovo 11-oji, vėlų vakar...
plačiau

Kristau, laimink sunkumų ištiktą mūsų Lietuvą!

Malonu sutikti tikinčiuosius, iš kurių vidaus sklinda krikščioniškų dorybių šviesa ir šiluma. Šių krikščionių dvasinio gyvenimo vis auganti pažanga liudija apie jų besąlygišką atsidavimą Kristui ir nuolatinį pasitikėjimą Juo. Jiems tink...
plačiau

Liepos 6-oji – Lietuvos valstybės diena

Iš Morkaus Evangelijos žinoma, jog visi apaš­talai buvo paprasti žmones, neturėję gero išsila­vinimo ar didelių turtų. Tačiau jiems išties rūpėjo Dievas ir jie bandė suprasti, kaip Jis veikia pa­saulyje. Daugel...
plačiau

Per broliškumo perteklių. Julius Sasnauskas OFM

Brangūs broliai ir seserys,   būna dienų, būna akimirkų, kada tas archaiškas bažnytinis kreipinys – broliai ir seserys – neatrodo nei pasenęs, nei nuvalkiotas, nei koks dirbtinis, nenuoširdus, netikras. Kovo 11-oji yra tarp tokių dienų. Šian...
plačiau

Tolimųjų metų šviesa. Mintys skirtos Vasario 16-ajai

Vis galvoju apie mūsų Žemės iškiliųjų lietuvių 1918 m. vasario 16 d. popieriuje paliktą esminį apsisprendimą – atstatyti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą valstybę su sostine Vilniuje, atskirti save nuo visokių įtakų ir ry...
plačiau